RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MZD w Ostrowie Wlkp.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp.


Adres:
ul.Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
Kontak:
tel. (0 62) 735-25-76
fax.(0 62) 735-26-64
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
http://www.mzd.osw.pl

NIP 622 24 82 391 REGON 251582677

nr r-ku BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp.
55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Aktualności

NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGI

14.06.2016

 NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA
ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM ULIC NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGI

20.01.2016

 NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA
ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM ULIC NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNO

04.01.2016

 MZD GI/I/1069/584/…...…../15


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA

ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM ULICY NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO


Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Miejski Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowaną budową lub przebudową ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

w ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

(na odcinku od ul. Środkowej do połączenia z węzłem „Pruslin”
na obwodnicy miasta)


Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie zainteresowania udostępnienia przez zarządcę drogi kanału technologicznego w wymienionej wyżej ulicy, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.


Zgłoszenie o zainteresowaniu prosimy kierować:

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski 28.12.2015 r.

MZD GI/I/1069/584/…...…../15 INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANI

04.01.2016


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA

ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM ULICY NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO


                    Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 01.06.2010
Podpisał: Joanna Tomaszewska
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 150 761