RSS
A A A
SmodBIP

Władze MZD

Dyrektor: Marcin Wieruchowski

Główny Inżynier: Zofia Kałmucka

Główny Księgowy: Teresa Maroszek


DYREKTOR - KOMPETENCJE (Źródło: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim)
1. Kieruje całokształtem pracy MZD, reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) ustalenie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego następnie przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
b) ustalenie ogólnych przepisów wewnętrznych, normujących tok pracy poszczególnych stanowisk organizacyjnych MZD, nie ujętych w regulaminie organizacyjnym
c) podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
d) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny pracy
e)sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność nad właściwym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków
f) decydowanie w sprawach osobowych pracowników MZD w zakresie przyjmowania, zwalniania i awansowania, a także nagradzania i karania
g) ostateczne akceptowanie: - rocznych planów i sprawozdań MZD - spraw przedstawianych przez MZD na posiedzeniach Rady Miejskiej - odpowiedzi na skargi i wnioski - umów na wykorzystywanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych - rocznych planów urlopów pracowników MZDOpublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 01.06.2010
Podpisał: Joanna Tomaszewska
Dokument z dnia: 01.06.2010
Dokument oglądany razy: 2 837