RSS
A A A
SmodBIP

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOG

24.01.2018

                                                                                          Ostrów Wielkopolski 22.01.2018 r.
MZD GI/I/29/21/525/18

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA
ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM ULIC NA TERENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Zgodnie z art. 39.1. ust. 6 z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1 440), Miejski Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowaną rozbudową, budową lub przebudową ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w niżej wymienionych ulicach:

L.p. Nazwa ulicy Zakres robót 
(w przypadku gdy budowa lub przebudowa obejmuje fragment ulicy lub część pasa drogowego)

1 ul. 60-Pułku Piechoty - przebudowa na działce nr 29/54 obręb 0034 i na części działki             nr 29/52


2 ul. Dembińskiego

3 ul. Zielona

4 ul. Mylna – Zębcowska - na odcinku od mostu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej
i Budowlanych


5 ul. Młodzieżowa

6 ul. Niemena


7 Ciąg ulic pomiędzy: ul. Jasną, ul. Pruślińską, ul. ks. J. Popiełuszki, ul. PCK ul. Ks. J. Popiełuszki i odc. ul. PCK


8 ul. Bojanowskiego - odcinek od ul. Konopnickiej dług. ok. 200 m (dz. nr 92/20)


9 ul. Sempołowskiej - od ul. Piaskowej do ul. Przy Lesie


10 ul. Wysoka - połączenie do ul. Krętej dług. ok. 130 m

Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie zainteresowania udostępnienia przez zarządcę drogi kanału technologicznego w wymienionych powyżej ulicach, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Zgłoszenie o zainteresowaniu prosimy kierować:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrów Wielkopolski

Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 24.01.2018

Dokument oglądany razy: 234
« inne aktualności