Informacaj o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Starszego specjalisty ds. kadrowyc

31.07.2018

 Informacaj o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Starszego specjalisty ds. kadrowych i administracji (w wymiarze 1/2 etatu) w Miejskim Zarzadzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Informije, że w wyniku naboru na w/w stanowisko została zatrudniona pani Danuta Puchalska zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim.

Uzasadnienie:

Kandydatka jako jedyna zgłosiła się do naboru i spełnia wymagania formalne dotyczace stanowiska, na które prowadzony był nabór.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej posiada zarówno kwalifikacje jak i wiedze oraz predyspozyjne do pracy na stanowisku Starszego specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych w Miejskim Zarzadzie Dróg.

Ostrów Wielkopolski dnia 31 lipca 2018 r.

                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                                   Miejskiego Zarządu Dróg

                                                                                                w Ostrowie Wielkopolskim

                                                                                                    Marcin Wieruchowski


Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 75
4.10.2018 // bip.mzd.osw.pl