Rejestry

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej i Łęczyckiej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                           Data zawarcia umowy: 12.01.2016 r.  Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r.                Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "M. Wawrzyniak" ul. Gen. Sikorskiego 41b                                                                                                                                               63-500 Ostrzeszów                                                                                                                         Wartość umowy: 163.641,65 zł

2. Wykonanie remontów, napraw, bieżące utrzymanie nawierzchni z prefabrykowanych
   elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych
   i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zamówienie   uzupełniające                                                                                                                                      Data zawarcia umowy: 12.01.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r.                           Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałó Budowlanych BLOK Zdzisław Bator                             ul. Dworcowa 1A63 - 430 Odolanów                                                                                    Wartość umowy: - 207.000,00 zł

3. Konserwacja trawników na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp.z o.o. 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 1.050,345,00 zł

4. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp.z o.o. 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 189,067,50 zł

5. Wykonanie projektu nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Regatowej w Ostrowie Wielkopolskim z uzupełnieniem przykanalików deszczowych Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 7.500,00 zł

6. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Jesiennej Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 8.000,00 zł


7. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Wołyńskiej Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 6.500,00 zł

8. Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Niskiej Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej) Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 21.500,00 zł

9. Wykonanie projektu p.n. ul. Budowlanych – chodnik od ul. Zębcowskiej do ul. Okopowej, ścieżka rowerowa od ul. Staroprzygodzkiej do ul. Zębcowskiej
Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 7.380,00 zł

10. Wykonanie projektu p.n. ul. Poniatowskiego – chodnik i ścieżka rowerowa dwukierunkowa (od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego)
Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 5.904,00 zł

11. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo – jezdnego na ul. Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 8.733,00 zł

12. Wykonanie projektu przebudowy ul. Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim na odc. od ul. Kopernika do ul. Prostej
Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r. Wykonawca: Pracowni WEBA Beata Rajch ul. Hiacynta 34 62 – 080 Lusówko Wartość umowy: - 8.487,00 zł

13. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Paderewskiego do ul. Ledóchowskiego
Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: Pracowni WEBA Beata Rajch ul. Hiacynta 34 62 – 080 Lusówko
Wartość umowy: - 13.530,00 zł

14. Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy: 04.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: Miejski zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 ostrów Wielkopolski
Wartość umowy: - 835.410,00 zł

15. Remonty cząstkowe naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zamówienie uzupełniające
Data zawarcia umowy: 05.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63 – 460 Nowe Skalmierzyce
Wartość umowy: - 450.000,00 zł


16. Wykonanie zasilenia sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniu ulic Kaliska – Harcerska w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 05.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 29.02.2016 r. Wykonawca: Usługi Elektryczne Krzysztof Just ul. Ślusarska 4 63-400 ostrów Wielkopolski
Wartość umowy: - 1.476,00 zł

17. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Bzowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Przymiejskiej – dł. 460 m)
Data zawarcia umowy: 16.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: FHU WIKTOR ul. Środkowa 27 Latowice 63 - 405 Sieroszewice
Wartość umowy: - 272.100,99 zł


18. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Przymiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Komedy Trzcińskiego do ul. Morissona)
Data zawarcia umowy: 19.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 9 56-513 Międzybórz
Wartość umowy: - 83.651,62 zł

19. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Tylnej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Komedy Trzcińskiego do ul. Morissona)
Data zawarcia umowy: 22.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63 – 460 Nowe Skalmierzyce
Wartość umowy: - 253.549,47 zł

19. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Tylnej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Komedy Trzcińskiego do ul. Morissona)
Data zawarcia umowy: 22.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63 – 460 Nowe Skalmierzyce
Wartość umowy: - 253.549,47 zł

20. Rozbiórka ogrodzenia betonowego na ulicy Mahoniowej i montaż na ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 22.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 29.02.2016 r. Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BLOK Zdzisław Bator ul. Dworcowa 1A 63-430 Odolanów
Wartość umowy: - 5.289,00 zł

21. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego w ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 24.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno – Konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62 – 800 Kalisz
Wartość umowy: - 2.091,00 zł

22. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego w ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od pos. nr 63 do ul. Morelowej)
Data zawarcia umowy: 24.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno – Konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62 – 800 Kalisz
Wartość umowy: - 1.845,00 zł

23. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnym podczas budowy nawierzchni ul. Danysza (od ul. Kujawskiej do ul. Szczecińskiej)i łącznika do ul. Limanowskiego ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolski
Data zawarcia umowy: 24.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno – Konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62 – 800 Kalisz
Wartość umowy: - 1.476,00 zł

24. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od posesji nr 63 do ul. Morelowej) oraz zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia
Data zawarcia umowy: 01.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne Wojciech Perz ul. Bracka 52 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy: - 182.451,48 zł

25. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od posesji nr 63 do ul. Morelowej) oraz zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia
Data zawarcia umowy: 01.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: Artur Talaga zam. 63-450 Sobótka Wartość umowy: - 2.490,00 zł


26. Rozbudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Szczecińskiej i ul. Danysza Data zawarcia umowy: 03.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o.o. ul. Przymiejska 9 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 352.710,47 zł


27. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Szczecińskiej i ul. Danysza Data zawarcia umowy: 03.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa OT-DRÓG inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 3.690,00 zł

28. Naprawa i remonty nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy użyciu tłucznia, frezowiny i żużla paleniskowego. Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: PHU „MACIEJ” Piotr Łuczak ul. Sienkiewicza 21 99-210 Uniejów Wartość umowy: 612.294,00 zł


29. Konserwacja oświetlenia, nadzorowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miast Ostrów Wielkopolski zarządzaną przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: ELEKTRA Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - zgodnie z oferta z dnia 21.01.2016 r.


30. Chodnik wzdłuż Ogrodów Działkowych przy ulicy Okólnej w Ostrowie Wielkopolskim z demontażem starego i wykonaniem nowego ogrodzenia Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r. Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BLOK Zdzisław Bator ul. Dworcowa 1A 63-430 Odolanów Wartość umowy: - 74.402,70 zł


31. Wykonanie projektu rozbudowy ul. A.F. Modrzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 10.800,00 zł


32. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 17.600,00 zł


33. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Łanowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Kasztanowej do końca zabudowań z łącznikiem do ul. Łąkowej) Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 14.637,00 zł


34. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (po stronie wschodniej i po stronie północnej) Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 7.257,00 zł


35. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 20.295,00 zł


36. Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni targowiska przy ul. Głogowskiej oraz przebudowy ul. Targowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 19.680,00 zł


37. Wykonanie projektu przebudowy ul. Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 8.118,00 zł


38. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo – jezdnego ulicy Przechodniej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Andrzej Leki ul. Chrzanowskiego 14 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 5.535,00 zł


39. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Rzemieślniczej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Andrzej Leki ul. Chrzanowskiego 14 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 7.749,00 zł


40. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2016 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” ul. Gen. Sikorskiego 41b 63-500 Ostrzeszów Wartość umowy: - 2.060,42 zł


41. Wykonanie prac rozbiórkowych elementów zabudowy znajdujących się na terenie działki nr 36/3 przy ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 11.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca: PBDiO KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 7.496,85 zł


42. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 16.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 232.315,35 zł


43. Nadzór inwestorski na zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 16.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Artur Talaga Sobótka 126 63-450 Sobótka Wartość umowy: - 2.290,00 zł


44. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 17.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.11.2016 r. Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 441.909,38 zł


45. Zakup i dostawa 10 szt. luster drogowych (o średnicy 900 mm i 10 szt. luster drogowych o średnicy 600 mm Data zawarcia umowy: 17.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 21 di od dnia zawarcia umowy Wykonawca: Top Group Namysłowice 154 48-200 Prudnik Wartość umowy: - 25.965,30 zł


46. Zakup i dostawa 100 szt. koszy ulicznych typu KN1 (35 litrów) zgodnie z ofertą Data zawarcia umowy: 17.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca: KONSTALMET sc ul. Strzelecka 13 47-133 Gąsiorowice Wartość umowy: - 28.278,00 zł


47. Nasadzenie i utrzymanie bratków oraz kwiatów letnich na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego Data zawarcia umowy: 18.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 300.625,00 zł


48. Wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej powstałej w związku z budową ul. Mahoniowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 18.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.03.2016 r. Wykonawca: KOPEX Krzysztof Szymczak Komorów 133 663-510 Mikstat Wartość umowy: - 2.669,10 zł


49. Wykonanie projektu zamiennego ul. Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim dla nowej konstrukcji i nowego przebiegu jezdni Data zawarcia umowy: 18.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2016 r. Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 5.000,00 zł


50. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cisowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 22.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: PBDiO KANBRUK Sp. z o.o. ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 467.703,63 zł


51. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cisowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 22.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 4.501,80 zł


52. Wykonanie nawierzchni chodnika do placu zabaw przy Orliku w Osiedlu Nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 22.03.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.05.2016 r. Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BLOK Zdzisław Bator ul. Dworcowa 1A 63-430 Odolanów Wartość umowy: - 34.450,00 zł


53. Wykonanie okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg Data zawarcia umowy: 31.03.2016 r. na czas nieokreślony Wykonawca: Zakład Optyczny Andrzej Wendt ul. Rynek 20 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 175,00 zł za okulary

54. Wykonanie projektu przebudowy linii napowietrznej SN w związku z kolizją powstałą z rozbudową ul. Wylotowej (od ul. Środkowej do węzła „Pruślin”)
Data zawarcia umowy: 01.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2016 r. Wykonawca: Krzysztof Just ul. Ślusarska 4 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 8.487,00 zł


55. Wykonanie chodnika na ul. Sowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 01.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.04.2016 r. Wykonawca: PBDiO KANDRUK ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 9.823,26 zł


56. Oczyszczenie stawu w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 01.04.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2016 r. Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 116.900,00 zł


57. Remont nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 01.04.2016 r. Data zakończenia umowy 25 .04.2016 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy: - 143.387,11 zł


58. Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 15.04.2016 r. Data zakończenia umowy 31.08.2016 r. Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy: - 273.566,97 zł


59. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 15.04.2016 r. Data zakończenia umowy 31.08.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 2.644,50 zł


60. Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od pos. nr 63 do ul. Morelowej)
Data zawarcia umowy: 21.04.2016 r. Data zakończenia umowy 31.08.2016 r. Wykonawca: DROMED Robert Mocny ul. A. Asnyka 14 62-840 Koźminek Wartość umowy: - 207.631,99 zł


61. Naprawa chodnika wraz z wjazdami na ulicy Krańcowej – Odskok w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 21.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 26.04.2016 r. Wykonawca: PBDiO KANDRUK ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 21.700,74 zł


62. Naprawa nawierzchni ulicy – Al. Siwego Sokoła w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 21.04.2016 r. Data zakończenia umowy 30.04.2016 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy: - 18.535,24 zł


63. Zakup wraz z dostawą 70 szt. donic typu DB039
Data zawarcia umowy: 25.04.2016 r. Termin wykonania: 40 dni Wykonawca: ANCON Andrzej Jania ul. Sarnia 24 71-777 Szczecinek Wartość umowy: - 18.897,72 zł


64. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Trzcinowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 10.500,00 zł


65. Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego parkingu przy ulicy Asnyka w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 7.200,00 zł


66. Wykonanie projektu przebudowę ulicy Nowa Krępa (na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Przy Lesie w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 22.878,00 zł


67. Wykonanie projektu przebudowy układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2016 r. Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 33.210,00 zł


68. Przebudowa nawierzchni (jezdnia, chodniki, wjazdy) na ul. Traugutta – na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Piotr Misiek ul. Kaliska 5a/26 63-460 Skalmierzyce Wartość umowy: - 8.700,00 zł


69. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Spichrzowej (od ul. Wodnej do ul. Zielonej) w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 25.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Piotr Misiek ul. Kaliska 5a/26 63-460 Skalmierzyce Wartość umowy: - 15.000,00 zł


70. Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu w rejonie ulicy Torowej , A. Osieckiej i Cz. Niemena w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 28.04.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowisk PRIMEKO ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz Wartość umowy – 20.910,00 zł 

71. Remonty cząstkowe, naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Data zawarcia umowy 05.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r. Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BLOK Zdzisław Bator ul. Dworcowa 1A 63-430 Odolanów Wartość umowy – 483.383,85 zł


72. Inwentaryzacja przepustu drogowego ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: GEODEZJA-OSTRÓW Maciej Kłakulak ul. Chłapowskiego 7 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 1.500,00 zł


73. Wynajem nieruchomości – parking przy ul. Wrocławskiej i ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 28.04.2016 r. (wpisana do rejestru umów MZD pod poz. nr 73/5/2016 w dniu 05.05.2016 r.) Data zakończenia umowy - czas nieokreślony Wynajmujący: Arkadiusz Paluszczak Wartość umowy – 2.300,00 zł miesięcznie


74. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Cisowej w Ostrowie Wielkopolskim – warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.
Data zawarcia umowy 05.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: PBDiO KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 41.543,87 zł


75. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leszczynowej – usunięcie kolizji z siecią wodociągową i przyłaczmi sanitarnymi
Data zawarcia umowy 05.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne Czesław Gwizdek ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 25.342,98 zł


76. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 09.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne Czesław Gwizdek ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 17.856,93 zł


77. Montaż urządzenia Stop-System wraz z by-pasem w trakcie przebudowy kolizji gazowej w ul. Grabowskiej wykonywanej w związku z budową kolektora deszczowego w ul. Drzymały
Data zawarcia umowy 11.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.06.2016 r. Wykonawca: UNIPAM Sp. z o.o. ul. Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 47.355,00 zł


78. Fugowanie herbu na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 11.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.05.2016 r. Wykonawca: Grupa Handlowa FCF Andrzej Graban ul. Południowa 6 59 – 225 Chojnów Wartość umowy – 11.669,38 zł


79. Remonty cząstkowe, naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 19.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.04.2017 r. Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzeja Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 913.127,40 zł


80. Budowa kanalizacji deszczowej jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na ul. Olsztyńskiej oraz przebudowa odcinka ul. Kujawskiej (od ul. Olsztyńskiej do ronda) – wykonanie projektu
Data zawarcia umowy: 19.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 22.140,00 zł


81. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Harcerskiej (połączenie ulicy Królowej Jadwigi i ul. Harcerskiej
Data zawarcia umowy: 19.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2016 r. Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 25.645,50 zł

82. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/16/010980 dla obiektu: sygnalizacja świetlna – ul. Staroprzygodzka
Data zawarcia umowy: 19.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 16.09.2016 r. Wykonawca: ENERGA Wartość umowy: - 72,85 zł

83. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/16/010976 dla obiektu: sygnalizacja świetlna – ul. Zębcowska
Data zawarcia umowy: 19.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 16.09.2016 r. Wykonawca: ENERGA Wartość umowy: - 72,85 zł

84. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnych podczas budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ul. Hebanowej
Data zawarcia umowy: 20.05.2016 r. Data zakończenia umowy: do czasu zakończenia robót Wykonawca: MBL Usługi Archeologiczno – konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 2.091,00 zł

85. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnych podczas budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ul. Sportowej
Data zawarcia umowy: 20.05.2016 r. Data zakończenia umowy: do czasu zakończenia robót Wykonawca: MBL Usługi Archeologiczno – konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62-800 Kalisz Wartość umowy: - 2.091,00 zł

86. Wykonanie pomiarów natężeń ruchu drogowego i kolejowego
Data zawarcia umowy: 24.05.2016 r. Data zakończenia umowy: 29.07.2016 r. Wykonawca: BM Aleksandra Jadwiszczok – Bułdak ul. Krakusa 20/33 41 – 500 Chorzów Wartość umowy: - 20.787,00 zł


87. Budowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Szczecińskiej i ul. Danysza – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy: 01.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2016 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o.o. ul. Przymiejska 9 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 17.376,33 zł

88. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hebanowej i ul. Sportowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 01.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2016 r. Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 250.394,78 zł

89. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hebanowej i ul. Sportowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 01.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2016 r. Wykonawca: Artur Talaga Sobótka 126 63-450 Sobótka Wartość umowy: - 3.250,00 zł

90. Budowa ulicy Poniatowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego – chodnik i ścieżka rowerowa)
Data zawarcia umowy: 06.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy: - 109.686,51 zł

91. Przebudowa nawierzchni ulicy Hebanowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz złącznikiem w kierunku ul. Mahoniowej
Data zawarcia umowy: 08.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: P.P.H.U. EUROBUD Eugeniusz Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów Wartość umowy: - 388.072,12 zł

92. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa nawierzchni ulicy Hebanowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz złącznikiem w kierunku ul. Mahoniowej

Data zawarcia umowy: 08.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 Wartość umowy: - 3.813,00 zł

93. Wykonanie nawierzchni alejek parkowych z mieszanki HanseGrand w Parku Miejskim oraz na skwerze przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 09.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2016 r. Wykonawca: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BLOK Zdzisław Bator ul. Dworcowa 1A 63-430 Odolanów Wartość umowy: - 69.014,07 zł

94. Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz złącznikiem w kierunku ul. Świetlicowej
Data zawarcia umowy: 10.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: GEMBIAK – MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy: - 427.710,04 zł

95. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz złącznikiem w kierunku ul. Świetlicowej
Data zawarcia umowy: 10.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 Wartość umowy: - 4.059,00 zł

96. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej na ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim – przełożenie kabla                                                                                                                      Data zawarcia umowy: 22.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.07.2016 r. Wykonawca: Krzysztof Szymczak KOPEX Komorów 133 63-510 Mikstat Wartość umowy: - 8.184,91 zł

97. Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Zębcowskiej do ul. Okopowej                                                                                                 Data zawarcia umowy: 22.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r.                    Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef Kryś ul. Rawicka 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy: - 62.999,97 zł

98. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Cisowej w Ostrowie Wielkopolskim – warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (odc. od ul. Przesieka do ul. Grabowskiej)
Data zawarcia umowy 22.06.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r. Wykonawca: PBDiO KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 36.125,10 zł


99. Sygnalizacja świetlna przy ulicy Kaliskiej DZ.19, plac budowy
Data zawarcia umowy 08.04.2016 r. (wpisana do rejestru umów w dniu 22.06.2016) Data zakończenia umowy: czas nieokreślony Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg faktury


100. Sygnalizacja świetlna przy ulicy Brackiej DZ.22/2
Data zawarcia umowy 08.04.2016 r. (wpisana do rejestru umów w dniu 22.06.2016) Data zakończenia umowy: czas nieokreślony Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg faktury

 101. Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2016/2017
Data zawarcia umowy 01.07.2016 r. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.11.2016 r. do dnia 15.03.2017 r Wykonawca: FHU WIKTOR ul. Środkowa 27 Latowice 63-405 Sieroszewice Wartość umowy – 370.156,50 zł


102. Dokończenie remontu schodów wokół Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 01.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 20.07.2016 r Wykonawca: PARTNER Firma Budowlana Sp. z o.o. ul. Odolanowska 45 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 76.260,00 zł


103. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Tylnej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 01.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 29.07.2016 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzeja Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 4.499,96 zł


104. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Regatowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 06.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 202.211,01 zł


105. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Cisowej w Ostrowie Wielkopolskim – warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (etap 2 od ul. Przeskok do ul. Grabowskiej)
Data zawarcia umowy 06.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.07.2016 r Wykonawca: PBDiO KANBRUK Sp. z o.o. ul. Wylotowa 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 36.988,51 zł


106. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej DN 600 na ul. Wylotowej – w związku z jej rozbudową do węzła „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 06.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 20.08.2016 r Wykonawca: ZPUIŚ PRIMEKO ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz Wartość umowy – 3.690,00 zł


107. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni na ul. Zielnej (odc. gruntowy do ul. Topolowej)
Data zawarcia umowy 07.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2016 r Wykonawca: Pracowni WEBA Beata Rajch ul. Hiacynta 34 62 – 080 Lusówko Wartość umowy – 19.680,00 zł


108. Przebudowa nawierzchni ulicy Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 14.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Kalisz SA ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz Wartość umowy – 290.519,05 zł


109. Umowa regulacje zasady, tryb i warunki rozliczenia kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim wybudowanego w ramach kontraktu na S11-obwodnica II etap
Data zawarcia umowy 13.05.2016 r. wpisana do rejestru umów MZD 15.07.2016 r. Data zakończenia umowy: do czasu przekazania oświetlenia do Miasta Ostrowa Wlkp. Wykonawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wartość umowy – wg faktury


110. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż Stawu Szulca na ulicy ul. Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz projektu kanalizacji deszczowej od ul. Wileńskiej do ul. Grodzieńskiej
Data zawarcia umowy 27.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2016 r Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy – 8.610,00 zł


111. Mycie lamp znajdujących się w parkach oraz na skwerach i zieleńcach miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 27.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2016 r Wykonawca: ECCO MESSA Władysław Jarosik ul. Piastowska 15/15 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 28.420,00 zł


112. Wykonanie belek z drewna na ławki na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 27.07.2016 r. Data zakończenia umowy: 10.09.2016 r Wykonawca: Zakład Usług Stolarskich Bolesław Porada Krzemionka 1A 62-872 Godziesze Wielkie Wartość umowy – 30.750,00 zł

113. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 02.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 159.853,37 zł


114. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 02.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2016 r. Wykonawca: Artur Talaga Sobótka 126 63-450 Sobótka Wartość umowy: - 1.700,00 zł


115. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Ołobok w ciągu ul. Poznańskiej
Data zawarcia umowy 05.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.09.2016 r Wykonawca: HYDROBUD W. Cichowlas Wartość umowy – 2.460,00 zł


116. Budowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.10.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 504.772,84 zł


117. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy: 05.08.2016 r. Data zakończenia umowy 30.10.2016 r. Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 5.043,00 zł


118. Interwencyjne odśnieżanie ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie objętych stałym utrzymaniem zimowym i usuwanie śniegu
Data zawarcia umowy 08.08.2016 r.Uumowa obowiązuje od dnia 01.11.2016 r do dnia15.03.2017 r Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 132.840,00 zł


119. Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Wiśniowej (odc. od posesji nr 63 do ul. Morelowej) – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 16.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 20.08.2016 r Wykonawca: DROMED Robert Mocny ul. Asnyka 14 62 – 840 Koźminek Wartość umowy – 16.122,54 zł


120. Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim – warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Data zawarcia umowy 08.08.2016 r. Data zakończenia umowy 31.08.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 34.163,25 zł


121. Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ulicy Kościuszki
Data zawarcia umowy: 10.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.12.2016 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: - 9.840,00 zł

122. Budowa ulicy Poniatowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego) – chodnik i ścieżka rowerowa – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 10.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 17.08.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 3.349,78 zł


123. Przyłącze kanalizacji deszczowej do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sportowa)
Data zawarcia umowy 10.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 28.08.2016 r Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 1.623,78 zł


124. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco – dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego i nawierzchni jezdni ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolski
Data zawarcia umowy: 12.08.2016 r. Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno – Konserwatorskie ul. Słowackiego 5 62 – 800 Kalisz
Wartość umowy: - 2.583,00 zł

125. Wykonanie profilowania i wałowania ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 17.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak ul. Łęczycka 2 99-210 Uniejów Wartość umowy – 226.320,00 zł


126. Przebudowa ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim ( odc. od ul. Zębcowskiej do ul. Staroprzygodzkiej)
Data zawarcia umowy 18.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.10.2016 r Wykonawca: FHU WIKTOR ul. Środkowa 27 Latowice 63 - 405 Sieroszewice Wartość umowy – 166.587,24 zł


127. Utrzymanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Data zawarcia umowy 30.08.2016 r. Data zakończenia umowy: 25.11.2017 r Wykonawca: DUCTUS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 3 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 525.240,75 zł

 128. Opieka serwisowa parkomatów i wsparcie techniczne
Data zawarcia umowy 16.08.2016 r. wpisana do rejestru umów 01.09.2016 r. czas trwania umowy – 12 miesięcy Wykonawca: CITY PARKING GROUP SA ul. Budowlanych 3 86 – 300 Grudziądz Wartość umowy – 1.697,40 zł/miesiąc


129. Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Zębcowskiej do ul. Okopowej) – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 01.09.2016 r. Data zakończenia umowy 30.09.2016 r Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef Kryś ul. Rawicka 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 5.396,01 zł

130. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ks. J. Skorupki
Data zawarcia umowy 12.09.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: SMP Projektanci Sztuba Matysik Pokorski Sp.j. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań Wartość umowy – 147.600,00 zł

131. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 20.09.2016 r. Data zakończenia umowy 30.11.2016 r Wykonawca: Przedsiębiorstwo drogowe DROGBUD-Szablewski Sp.j. ul. Kaliska 38A 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 288.960,21 zł

132. Prowadzenie , uruchomienie obsługa , rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w SPP w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 26.09.2016 r. czas trwania umowy od 03.10.2016 r. do 31.12.2017 r. Wykonawca: ELEKTRONIC Parking Poland Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 33/6 90 – 410 Łódź Wartość umowy – 5% kwoty za postoje

132A. Doposażenie istniejącej rozdzielnicy w ul. Mazurskiej o system monitoringu Bumerang oraz wpięcie do systemu
Data zawarcia umowy 28.09.2016 r. Data zakończenia umowy - 14 dni od podpisania umowy Wykonawca: ECOL-UNICON ul. Równa 2 80-067 Gdańsk Wartość umowy – 9.348,00 zł

133. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 28.09.2016 r. Data zakończenia umowy 30.09.2016 r Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 3.218,21 zł

134. Remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zamówienie z wolnej ręki
Data zawarcia umowy 30.09.2016 r. Data zakończenia umowy 30.04.2017 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63-430 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 450.500,00 zł

135. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Komedy trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 04.10.2016 r. Data zakończenia umowy 30.10.2016 r Wykonawca: MELIKAN sc ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 70.578,03 zł

136. Nadzór na zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Komedy trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 04.10.2016 r. Data zakończenia umowy 30.10.2016 r Inspektor nadzoru: Artur Talaga Sobótka 126 63-450 Sobótka Wartość umowy – 980,00 zł

137. Usunięcie kolizji projektowanej rozbudowy północnej ramy komunikacyjnej pomiędzy ul. Kaliską i Limanowskiego z siecią energetyczna SN i nN
Data zawarcia umowy 29.08.2016 r. (wpisano do rejestru umów MZD 10.10.2016 r.) Data zakończenia umowy – zgodnie z umowa na budowę ulicy Wykonawca: zgodnie z przetargiem Wartość umowy – zgodnie z przetargiem

138. Usunięcie kolizji projektowanej rozbudowy północnej ramy komunikacyjnej pomiędzy ul. Kaliską i Limanowskiego z siecią energetyczna 110 kV
Data zawarcia umowy 29.08.2016 r. (wpisano do rejestru umów MZD 10.10.2016 r.) Data zakończenia umowy – 6 m-cy od przekazania dokumentacji do ENERGA OPERATOR Wykonawca: ENERGA OPERATOR Wartość umowy – 123.000,00 zł

139.Zakup iluminacji świątecznych
Data zawarcia umowy 03.10.2016 r. Data zakończenia umowy 25.11.2016 r Wykonawca: Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów Wartość umowy – 95.000,00 zł

140. Utrzymanie czystości w obrębie drogi ulicy – działki 79/6 i 79/12 obręb 0034w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 10.10.2016 r. Data zakończenia umowy 31.12.2017 r Wykonawca: Firmą Usługową „CZYSTEK” Maria Laskowska ul. Głowackiego 126 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 450,00 zł/miesiąc

141. Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 01.03.2017 r Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 120.960,00 zł

142. Zimowe utrzymanie chodników przestanków autobusowych i placów publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 01.03.2017 r Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 421.580,00 zł

143. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Park 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 18.11.2016 r Wykonawca: SUN+Agnieszka Turowska Gruszczyn ul. Katarzyńska 63/13 62-006 Kobylnica, Wartość umowy – 29.194,97 zł

144. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Staw Szulca w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 18.11.2016 r Wykonawca: SUN+Agnieszka Turowska Gruszczyn ul. Katarzyńska 63/13 62-006 Kobylnica, Wartość umowy – 31.900,05 zł

145. Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych – Staw Szulca w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 04.11.2016 r Wykonawca: SUN+Agnieszka Turowska Gruszczyn ul. Katarzyńska 63/13 62-006 Kobylnica, Wartość umowy – 34.999,65 zł

146. Przebudowa nawierzchni na ulicy Regatowej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 17.10.2016 r. Data zakończenia umowy 30.10.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 960,80 zł

147. Umowa kompleksowa o dostarczenie energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Mazurskiej (Torowej)
Data zawarcia umowy 18.10.2016 r. – czas nieokreślony Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg. faktury

148. Umowa na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na ulicy Danysz (na odc. od ul. Kujawskiej do cmentarza)
Data zawarcia umowy 18.10.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy – 7.933,50 zł

149. Naprawa chodnika na ulicy Towarowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 18.10.2016 r. Data zakończenia umowy 08.11.2016 r Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa ANMAR ul. Powstańców Wlkp. 16 63 – 460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 149.418,09 zł

150. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 11 szt.
Data zawarcia umowy 20.10.2016 r. Data zakończenia umowy 31.12.2016 r Wykonawca: „ELEKTRA” Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 53.578,80 zł

151. Przebudowa nawierzchni parkingu na ulicy Asnyka w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 26.10.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38 63 – 460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy: 93.533,75 zł

152. Ścieżka rekreacyjno – edukacyjna przy Stawie Szulca w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 26.10.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: PD DROGBUD-Szablewski Sp.j. ul. Kaliska 38A 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 129.511,08 zł

153. Przebudowa ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 27.10.2016 r. Data zakończenia umowy 30.11.2016 r Wykonawca: DROMED Robert Mocny ul. Asnyka 14 62 – 840 Koźminek Wartość umowy – 648.087,62 zł

154. Wykonanie projektu przebudowy linii napowietrznej kV w związku z kolizja powstałą z rozbudowa północnej ramy komunikacyjnej – na odc. od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej
Data zawarcia umowy 27.10.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: CONCEPT ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 17.000,00 zł

155. Wydawanie posiłków profilaktycznych
Data zawarcia umowy 31.10.2016 r. Data zakończenia umowy 31.03.2017 r Wykonawca: BAR LECH L. Jurga 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 9,00 zł/ za 1 osobę

  156. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rejtana – Chłapowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 02.11.2016 r. Data zakończenia umowy 20.12.2016 r Wykonawca: DUCTUS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 3 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 162.667,50 zł

157. Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 04.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.12.2016 r Wykonawca: PHU GRALA Elżbieta Grala ul. Młyńska 5 63-604 Baranów Wartość umowy – 354.240,00 zł

159. Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego przy ul. Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: ZPUIŚ PRIMEKO ul. Łódzka 210 62 – 800 Kalisz Wartość umowy – 11.070,00 zł

160. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni na ulicy Danysza (na odc. od ul. Kujawskiej do cmentarza)
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowa 1a 62-800 Kalisz Wartość umowy – 7.933,50 zł

161. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej i studni kablowej w ul. Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 10.11.2016 r Wykonawca: FHU MOL-KOP ul. Południowa 14 Latowice 63-405 Sieroszewice Wartość umowy – 5.694,90 zł

162. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 15.11.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 32.999,79 zł

163. Wykonanie projektu przebudowy ul. Budowlanych (na odc. od ul. Staroprzygodzkiej do ul. Zębcowskiej) z z wydzieleniem miejsc parkingowych
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.11.2016 r Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 7.000,00 zł

164. Dostawa i montaż jednego pomostu wędkarskiego, pływającego na Stawie Szulca w Ostrowie Wielkopolskim –
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 16.12.2016 r Wykonawca: Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym KAROS H. Olchowski A. Olchowska Sp.j. ul. Sędławki 9 11-200 Bartoszyce Wartość umowy – 13.311,79 zł

165. Dzierżawa urządzeń wsporczych oraz dostawa internetu dla stacji bazowych LoRa WAN- 4 szt.
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. – umowa zawarta na czas nieokreślony Wykonawca: INFO-NET sc ul. Żółkiewskiego 3 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 282,90 zł/miesięcznie

166. Wykonanie zwiększonego zakresu prac projektowych przy opracowywaniu projektu ul. Niskiej w stosunku do określonej umowy nr 8/2/2016 z dnia 02.02.2016 r.
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz
Wartość umowy – 12.000,00 zł

167. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 21.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 405.269,13 zł

168. Nadzór na zadaniem: Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.11.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy – 4059,00 zł

169. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Topolowej do ul. Dwernickiego)
Data zawarcia umowy 23.11.2016 r. Data zakończenia umowy 20.02.2017 r Wykonawca: UBK BUDOKAN Czesław Gwizdek ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 376.231,37 zł

170. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Topolowej do ul. Dwernickiego)
Data zawarcia umowy 23.11.2016 r. Data zakończenia umowy 20.02.2017 r Wykonawca: Artur Talaga Sobótka Wartość umowy – 3.590,00 zł

171. Analiza problemów i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 23.11.2016 r. Data zakończenia umowy 28.02.2017 r Wykonawca: Pracownią Edukacji Marcin Hyła z siedzibą w Krakowie ul. Mazowiecka 55/38 Wartość umowy – 45.510,00 zł

172. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul. Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 23.11.2016 r. Data zakończenia umowy 20.12.2016 r Wykonawca: DUCTUS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 3 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 27.798,00 zł

GRUDZIEŃ
174. Rozbudowa nawierzchni jezdni na ulicy Nowa Krępa w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Skłodowskiej do ul. Przy Lesie)
Data zawarcia umowy 01.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: PD DROGBUD-Szablewski Sp.j. ul. Kaliska 38A 63-460 Nowe Skalmierzyce
Wartość umowy – 437.386,92 zł

175. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Czereśniowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 01.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 24.969,00 zł

176. Przebudowa ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim ( odc. od ul. Zębcowskiej do ul. Staroprzygodzkiej) – ścieżka rowerowa oraz zatoka parkingowa Data zawarcia umowy 01.12.2016 r. Data zakończenia umowy: 10.12.2016 r Wykonawca: FHU WIKTOR ul. Środkowa 27 Latowice 63 - 405 Sieroszewice Wartość umowy – 3.690,00 zł
177. Wykonanie projektu systemu zarzadzania i organizacji ruchu na terenie miasta
Data zawarcia umowy 01.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: FENIKS
Wartość umowy – 49.200,00 zł

178. Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego przy ul. Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: HYDROBUD W. Cichowlas
Wartość umowy – 23.493,00 zł

179. Wykonanie aktualizacji urządzeń branżowych wykonanego w 2014 r. projektu ul. Rąbczyńskiej Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 31.03.2017 r Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy – 1.000,00 zł

180. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Zakątek w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: Paweł Urbański ul. Bartosza 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy – 11.931,00 zł

182. Pełnienie nadzoru nad całością robót związanych z budową kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Poznańska) Data zawarcia umowy: 02.02.2016 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r. Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie ul. Tatrzańska 108 62 – 800 Kalisz Wartość umowy: - 2.700,00 zł
183. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim – zabezpieczenie kabla sieci telekomunikacyjnej
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 31.12.2016 r Wykonawca: PD DROGBUD-Szablewski Sp.j. ul. Kaliska 38A 63-460 Nowe Skalmierzyce
Wartość umowy – 62.484,00 zł

184. Przebudowa nawierzchni ulicy Hebanowej w Ostrowie Wielkopolskim (wraz z łącznikami w kierunku ul. Mahoniowej)
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 31.12.2016 r Wykonawca: PPHU EUROBUD E. Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów
Wartość umowy – 15.262,50 zł

185. Rozbudowa ulicy Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Kilińskiego do projektowanego szybu windowego kładki nad torami kolejowymi dla pieszych i ruchu rowerowego
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: SMP Projektanci Sztuba Matysik Pokorski Sp.j. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań
Wartość umowy – 56.334,00 zł

186. Budowa nawierzchni jezdni na ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.12.2016 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 2.822,97 zł

188. Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych
Data zawarcia umowy 09.12.2016 r. na okres 12 m-cy Wykonawca: OUiD Kalisz Wartość umowy – wg faktury

189. Dzierżawa placu magazynowego na składowanie materiałów rozbiórkowych o pow. 600 m2 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 25
Data zawarcia umowy 21.12.2016 r. umowa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. Wykonawca: PI PERZ ul. Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 1230 zł/miesięcznie

190. Dzierżawa placu przy ul. Plażowej 10 w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 21.12.2016 r. umowa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. Wykonawca: MZZ Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2-6 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 2952,00 zł/miesięcznie

191. Przebudowa ulicy Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 21.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 69.083,38 zł

192. Wykonanie projektu rozbudowy układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska-Wysocka z odwodnieniem
Data zawarcia umowy 21.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.06.2017 r Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka ul. Staroprzygodzka 25 63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy – 47.970,00 zł

193. Rozbudowa nawierzchni targowiska przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 27.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: BRUKARSTWO-KASPRZAK Sp.z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10 Koźmin Wlkp.
Wartość umowy – 149.971,1 zł

194. Rozbudowa nawierzchni targowiska przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim – zam. wolnej ręki
Data zawarcia umowy 28.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: BRUKARSTWO-KASPRZAK Sp.z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10 Koźmin Wlkp.
Wartość umowy – 47.931,24 zł

195. Przebudowa nawierzchni chłodników i zjazdów na ulicy Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 28.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: PPHU EUROBUD E. Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów
Wartość umowy – 150.026,72 zł

196. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 28.12.2016 r. Data zakończenia umowy 30.05.2017 r Wykonawca: PPHU EUROBUD E. Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów
Wartość umowy – 136.976,27 zł

197. Rozbudowa ulicy Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 29.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 187.988,71 zł

198. Rozbudowa ulicy Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim- Nadzór inwestorski
Data zawarcia umowy 29.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: Techniczna Obsługa Drogownictwa „OT-DRÓG” inż. Czesław Gruchot ul. Strzelecka 98B/2
Wartość umowy – 1.800,00 zł

199. Przebudowa ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim ( odc. od ul. Dwernickiego – dł. 380 m) Data zawarcia umowy 29.12.2016 r. Data zakończenia umowy: 15.05.2017 r Wykonawca: FHU WIKTOR ul. Środkowa 27 Latowice 63 - 405 Sieroszewice Wartość umowy – 319.148,15 zł
200. Przebudowa ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Paderwskiego do ul. Waryńskiego – dł. 355,11 m)
Data zawarcia umowy 29.12.2016 r. Data zakończenia umowy 15.05.2017 r Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn Wartość umowy – 469.994,34 zł

201. Oświetlenie choinki świątecznej w Rynku m. Ostrów Wielkopolski
Data zawarcia umowy 02.12.2016 r. Data zakończenia umowy 18.12.2016 r Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg f-ry

202. Oświetlenie choinki świątecznej w Rynku m. Ostrów Wielkopolski - przedłużenie
Data zawarcia umowy 14.12.2016 r. Data zakończenia umowy 31.12.2016 r Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg f-ry

ROK 2017

STYCZEŃ
1. Budowa kanali8zacji deszczowej w ul. Osiedle Leśne II i łączniku (łączącym ul. Świetlicową z ul. Osiedle Leśne) w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy 17.01.2017 r. Data zakończenia umowy: 15.04.2017 r Wykonawca: UBK BUDOKAN Cz. Gwizdek ul. Sempołowskiej 17 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy – 66.580,99 zł
2. Budowa kanali8zacji deszczowej w ul. Osiedle Leśne II i łączniku (łączącym ul. Świetlicową z ul. Osiedle Leśne) w Ostrowie Wielkopolskim - Nadzór inwestorski Data zawarcia umowy 17.01.2017 r. Data zakończenia umowy: 15.04.2017 r Wykonawca: Artur Talaga Sobótka Wartość umowy – 990,00 zł
3. Wykonanie remontów cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 23.01.2017 r. Data zakończenia umowy 31.12.2017 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 1.289.217,12 zł

4. Wykonanie remontów nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 23.01.2017 r. Data zakończenia umowy 31.12.2017 r Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce Wartość umowy – 483.383,85 zł

5. Pobieranie opłat w SPP w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie uchwały nr XXI/221/2012 RM Ostrowa z dnia 28.06.2012 r.
Data zawarcia umowy 23.01.2017 r. Wykonawca: EXBULL ul. Sienkiewicza 14 63-400 ostrów Wielkopolski

6. Oświetlenie choinki świątecznej w Rynku m. Ostrów Wielkopolski - kontynuacja
Data zawarcia umowy 03.01.2017 r. Data zakończenia umowy 17.01.2017 r Wykonawca: ENERGA Wartość umowy – wg f-ry

7. Konserwacja wpustu na ul. Limanowskiego. Wykonanie wpustu drogowego wraz z przykanalikiem na ul. Grabowskiej
Data zawarcia umowy 23.01.2017 r. Data zakończenia umowy 15.02.2017 r Wykonawca: MELIKAN ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: 9.854,83 zł

8. Naprawa skarp na zbiorniku retencyjnym przy ul. Ofierskiego. Naprawa przykanalika na ul. Kolejowej. Wykonanie wpustu deszczowego na ul. Kościuszki. Naprawa przykanalika na ul. Strumykowej. Napraw przykanalika na ulicy Głogowej.
Data zawarcia umowy 30.01.2017 r. Data zakończenia umowy 15.02.2017 r Wykonawca: MELIKAN ul. Długa 40 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość umowy: 12.569,84 zł

9. Przebudowa nawierzchni ulicy Hebanowej (wraz z łącznikiem w kierunku ul. Makowej) – roboty dodatkowe
Data zawarcia umowy 03.02.2017 r. Data zakończenia umowy 30.04.2017 r Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów Wartość umowy: 15.262,50 zł

12. Zakup i dostawa Fabrycznie nowego samochodu dla potrzeb Miejskiego Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 15.02.2017 r. Termin wykonania: 80 dni Wykonawca: AUTO CENTRUM LIS Sp. z o.o. ul. Łódzka 69 62-800 Kalisz Wartość umowy: 50.772,35 zł

13. Zakup iluminacji świątecznych zgodnie z opracowaniem graficznym
Data zawarcia umowy 03.02.2017 r. Data zakończenia umowy 17.02.2017 r Wykonawca: Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów Wartość umowy: 58.408,73 zł

14. Oczyszczanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 16.02.2017 r. Data zakończenia umowy 31.12.2017 r Wykonawca: WODKAN PWiK SA w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27
Wartość umowy: 25.645,90 zł

15. Obsługa finansowo –Księgowa pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej
Data zawarcia umowy 01.01.2017 r. wpisano do rejestru umów 16.02.2017 r. Data zakończenia umowy 3112.2017 r Wykonawca: MPKZP Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska
Wartość umowy: 570,00 zł

16. Drenaż Stawu Szulca w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 21.02.2017 r. Data zakończenia umowy 30.04.2017 r Wykonawca: MELIKAN BIS Maria Torzyńska ul. Zębcowska 34 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość umowy: 14.694,69 zł

17. Zakup 36szt. akumulatorów żelowych dla potrzeb MZD BOSPP
Data zawarcia umowy 01.03.2017 r. Data zakończenia umowy 31.03.2017 r.; Wykonawca: MICRONIX sp.z o.o. ul. Spółdzielcza 10 58-500 Jelenia Góra; Wartość umowy: 9.784,65 zł


18. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Przebicie ulicy Gorzycka-Kręta w Ostrowie Wielkopolskim”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: I etap - 15.05.2017 r., II etap – 31.10.2017r.; Wykonawca: Biuro Projektowe ESPEJA ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 15.252,00 zł


19. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Chłopickiego - chodnik od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2017 r.; Wykonawca: Biuro Projektowe ESPEJA ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 8.856,00 zł


20. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Chłopska – kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-jezdny”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Biuro Projektowe ESPEJA ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 12.300,00 zł


21. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Gajowa (od ul. Cichej do rowu) – kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Biuro Projektowe ESPEJA ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 14.760,00 zł


22. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Głowackiego – chodniki – od ul. Poniatowskiego do ul. Owsianej”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Biuro Projektowe ESPEJA ul. Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 11.316,00 zł


23. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej (wzdłuż rzeki Ołobok)”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 15.000,00 zł


24. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Kasztanowa – kanalizacja deszczowa, jezdnia i chodniki – od ul. Łąkowej do ul. Makowej i ciąg pieszo-jezdny od ul. Makowej do
ul. Makowej”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 24.477,00 zł


25. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Olchowa (gruntowy odcinek Grabową i Jałowcową) – kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-jezdny”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: PRIMEKO ul. Łódzka 210 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 11.426,70 zł


26. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Olchowa (gruntowy odcinek Grabową i Jałowcową) – kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-jezdny”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 11.426,70 zł


27. „Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Ledóchowskiego (rondo) – wykonanie projektu”
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 21.894,00 zł


28. Naprawa i remonty nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego
Data zawarcia umowy 03.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2017 r.; Wykonawca: PHU MACIEJ, ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów; Wartość umowy: 494.952,00 zł


29. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 06.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: Miejski zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 457.496,70 zł


30. Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 06.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2017 r.; Wykonawca: Miejski zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 955.545,00 zł


31. Konserwacja trawników na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 06.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2017 r.; Wykonawca: Miejski zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.155.914,80 zł


32. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Trzcinowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 09.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL J. Kryś, ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 179.000,01 zł


33. Rozbudowa ulicy Wylotowej na odcinku od ul. Środkowej do węzła „Pruślin” wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizji (Ostrów Wielkopolski – Wysocko Wielkie)
Data zawarcia umowy 10.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 1.238.141,59 zł


34. Wykonanie modułów systemu informacji miejskiej Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 14.03.2017 r. czas trwania umowy – 12 miesięcy; Wykonawca: UTAL Sp. z o.o. Kobylnica, Poznań Gruszczyn ul. Katarzyńska 9; Wartość umowy: 18.327,00 zł


35. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Klubowej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 14.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan, ul. Magazynowa 18, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 448.735,50 zł


36. Nadzór inwestorski na zadaniem pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Klubowej w Ostrowie Wielkopolskim”
Data zawarcia umowy 14.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 5.000,00 zł


37. Zakup wraz z dostawą 10 szt. nowych drukarek przenośnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania z możliwością druku w systemie Android
Data zawarcia umowy 16.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.03.2017 r.; Wykonawca: EWA SYSTEM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Złotowska 66 60-189 Poznań; Wartość umowy: 11.844,90 zł


38. Nasadzenie i utrzymanie bratków oraz kwiatów letnich na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 16.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2017 r.; Wykonawca: Miejski zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 303.243,00 zł


38a. Ekspertyza ewentualnego zasiedlenia drzew przez zwierzęta; Data zawarcia umowy 17.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 21.03.2017 r.; Wykonawca: Dolata ; Wartość umowy: 880,00 zł


39. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Topolowej w kierunku ul. Dwernickiego – dł. 183,3m); Data zawarcia umowy 27.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa WIKTOR, ul. Środkowa 25, Latowice 63 – 405 Sieroszewice; Wartość umowy: 178.602,35 zł


40. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Osiedle Leśne w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od posesji nr 3 do łącznika); Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek,
ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 102.974,41 zł


41. Nadzór inwestorski na zadaniem „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Osiedle Leśne w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od posesji nr 3 do łącznika)”; Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: DAMBOL Budownictwo i Nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski ; Wartość umowy: 720,82 zł


42. Przebudowa ulicy Nowa Krępa w Ostrowie Wielkopolskim – ścieżka rowerowa (odc. od ul. Skłodowskiej w kierunku ul. Przy Lesie – dł. 850 m); Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa WIKTOR, ul. Środkowa 25, Latowice 63 – 405 Sieroszewice; Wartość umowy: 346.035,51 zł


43. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej na ul. Hebanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.03.2017 r.; Wykonawca: MOL KOP; Wartość umowy: 9.290,69 zł


44. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego i nawierzchni jezdni na ul. Osiedle Leśne; Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 2.398,50 zł


45. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego i nawierzchni jezdni na ul. Klubowej; Data zawarcia umowy 29.03.2017 r. Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 2.398,50 zł


46. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ul. Środkowa– kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa”
Data zawarcia umowy 30.03.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 28.265,40 zł


47. Przebudowa ul. Rąbczyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Data zawarcia umowy 05.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.07.2017 r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 320.237,83 zł


48. Wykonanie projektu pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Kościuszki i Wrocławską w Ostrowie Wielkopolskim”
Data zawarcia umowy 06.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2017 r.; Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 23.300,00 zł


49. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Warmińskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Toruńskiej do ul. Mazurskiej) oraz budowa kanalizacji deszczowej; Data zawarcia umowy 12.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 202.354,22 zł


50. Nadzór inwestorski na zadaniem pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Warmińskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Toruńskiej do ul. Mazurskiej) oraz budowa kanalizacji deszczowej”
Data zawarcia umowy 12.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 2.214,00 zł


51. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 20.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 140.789,86 zł


52. Nadzór inwestorski na zadaniem „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Ostrowie Wielkopolskim”; Data zawarcia umowy 20.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2017 r.; Wykonawca: DAMBOL Budownictwo i Nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski ; Wartość umowy: 1.000,00 zł


53. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jesiennej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 21.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 28.07.2017 r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek,
ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 284.572,95 zł


54. Nadzór inwestorski na zadaniem „Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jesiennej w Ostrowie Wielkopolskim”; Data zawarcia umowy 21.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 28.07.2017 r.; Wykonawca: Sławomir Jóźwiak, ul. Bartosza 50, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 2.500,00 zł


55. Przebudowa ulicy Lotniczej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od toru kolejowego do ul. Młyńskiej – dł. 70 m); Data zawarcia umowy 24.04.2017 r. Data zakończenia umowy: 18.07.2017 r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski Sp.j., ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 83.039,00 zł


56. Umowa o udzielenie licencji na korzystanie z programu NEXT MOBILE ; Data zawarcia umowy 02.05.2017 r. Data zakończenia umowy: nieokreślony; Wykonawca: About IT Karol Nawrot ; Wartość umowy: 1.000,00 zł/miesięcznie


57. Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Okólnej do ul. Wileńskiej); Data zawarcia umowy 10.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.08.2017 r.; Wykonawca: BRUKARSTWO KASPRZAK Sp. z o.o. Ul. D. Cieszyńskiego 10 63-720 Koźmin Wlkp.; Wartość umowy: 389.06,53 zł


58. Nadzór inwestorski na zadaniem „Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Okólnej do ul. Wileńskiej)”; Data zawarcia umowy 10.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.08.2017 r.; Wykonawca: Sławomir Jóźwiak, ul. Bartosza 50, 63-400 Ostrów Wielkopolski ; Wartość umowy: 3.100,00zł


59. Budowa nawierzchni ulicy łączącej ul. Hebanową z ul. Sportową w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 11.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: PBH MAL-POL J. Kryś Ul. Rawicka 3 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 37.000,00 zł


60. Nadzór inwestorski na zadaniem pn. „Budowa nawierzchni ulicy łączącej ul. Hebanową z
ul. Sportową w Ostrowie Wielkopolskim”
Data zawarcia umowy 11.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 615,00 zł


61. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej na ulicy Klubowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 11.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2017 r.; Wykonawca: Paweł Kotowski Klimax Wentylacja I Klimatyzacja, Janków Przygodzki ul Sosnowa 1A, 63-421 Przygodzice; Wartość umowy: 18.312,58 zł


62. Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacji i pielęgnacji zieleni (koszenie, wygrabianie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem) na terenach Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 19.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2017 r.; Wykonawca: FIRMA "OGRODEX" Dariusz Kostrzewa ul. Tuwima 3A 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 3.456,00 zł/m-c


63. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grabowej (od ul. Olchowej do ul. Drzymały); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 6.765,00 zł


64. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Oliwkowej (na dług. wydzielonego pasa drogowego dług. ok. 550 m); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 11.685,00 zł


65. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Południowej (od ul. Malinowej do ul. Morelowej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 7.380,00 zł


66. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Poprzecznej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 6.432,90 zł


67. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Poziomkowej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 6.150,00 zł


68. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sowiej (od ul. Klasztornej do ul. Wiśniowej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 11.070,00 zł


69. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Ściegiennego; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: INWESTOR Konin, ul. Okólna 6, 62-510 Konin; Wartość umowy: 6.150,00 zł


70. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowej (dł. ok 90m) i w ul. Jastrzębiej (dl.ok 60m) oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Cyprysowej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne, ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 9.778,50 zł


71. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Północnej (od ul. Limanowskiego do ul. Torowej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017 r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne, ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 7.999,99 zł


72. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grodzieńskiej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 13.653,00 zł


73. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz jezdni i chodników na ul. Krakowskiej (od ul. Kujawskiej do ul. Grunwaldzkiej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 10.701,00 zł


74. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Łąkowej (od ul. Przymiejskiej do ul. Radłowskiej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 17.097,00 zł


75. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Skowronkowej (od ul. Strzleckiej do ul. Sowiej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 11.808,00 zł


76. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul.Wiosennej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Paweł Urbański, ul. Bartosza 32 A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 8.610,00 zł


77. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul.Zimowej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Paweł Urbański, ul. Bartosza 32 A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 9.840,00 zł


78. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej na ul. Grunwaldzkiej (od ul. Limanowskiego do ul. Brackiej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Marcin Kasałka Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 10.824,00 zł


79. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz projektu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Małej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Marcin Kasałka Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej, ul.Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 6.765,00 zł


80. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz projektu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Jastrzębiej (od ul. Cyprysowej do ul. Drzymały); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 8.500,00 zł


81. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz projektu jezdni i chodników na ul. Szczecińskiej; Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 12.500,00 zł


82. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz projektu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kukułczej (od ul. Klasztornej do ul. Słowikowej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inż. Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 8.733,00 zł


83. Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz projektu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Dożynkowej (od ul. Kasztanowej do ul. Przymiejskiej); Data zawarcia umowy 29.05.2017 r.; Data zakończenia umowy: 11.12.2017 r.; Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inż. Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 12.988,80 zł


84. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas prowadzenia prac na łączniku pomiędzy ulicami Hebanową i Sportową; Data zawarcia umowy 01.06.2017 r.; Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 984,00 zł


85. SPP – zezwolenie do płatnego postoju na zastrzeżonych miejscach postojowych tzw. „kopertach”; Data zawarcia umowy 01.06.2017 r.; Data zakończenia umowy: czas nieokreślony; Wykonawca: Mellon House Sp. z o.o. ul. Kościuszki 21e/11 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 352,00 zł/ miesiąc


86. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas prowadzenia prac związanych z przebudową ul. Łanowej (kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-jezdny) – na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Przymiejskiej i od ul. Przymiejskiej do końca zabudowań; Data zawarcia umowy 05.06.2017 r.; Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 2.214,00 zł


87. Przebudowa ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim (art. 67 ust.1 pkt. 6) Data zawarcia umowy: 05.06.2017 r. Data zakończenia umowy: 20.06.2017 r. Wykonawca: FHU WIKTOR Latowiece ul. Środkowa 27 63-405 Wieroszewice Wartośc umowy: 6.512,81 zł


88. Przebudowa ulicy Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Czarnieckiego – dł. 110m); Data zawarcia umowy 12.06.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.09.2017 r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 108.152,19 zł


89. Przebudowa ulicy Warmińskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Pomorskiej do ul. Toruńskiej); Data zawarcia umowy 13.06.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 103.211,59 zł


90. Nadzór inwestorski na zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Warmińskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Pomorskiej do ul. Toruńskiej)”
Data zawarcia umowy 13.06.2017 r.; Data zakończenia umowy: 31.10.2017 r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.107,00 zł


91. Bieżące utrzymanie urządzeń na terenach zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 14.06.2017 r.; Data zakończenia umowy: 31.12.2017 r.; Wykonawca: Miejski zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 215.366,60 zł

92. Przebudowa ulicy Łanowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Kasztanowej do ul. Przymiejskiej); Data zawarcia umowy 20.06.2017 r. Data zakończenia umowy: 09.10.2017 r.; Wykonawca: BRUKARSTWO-KASPRZAK Sp. j. ul. D. Cieszyńskiego 10 63-720 Koźmin Wielkopolski; Wartość umowy: 302.216,92 zł


93. Zakup luster drogowych; Data zawarcia umowy 21.06.2017r.; Wykonawca: TOP GROUP Niemysłowice 154, 48-200 Prudnik; Wartość umowy: 4.746,05 zł


94. Przebudowa ulicy Mazurskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 21.06.2017 r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Brukarstwo Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki, Ul. Mostowa 25, 63-230 Witaszyce; Wartość umowy: 121.572,54 zł


95. Sprzedaż drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski; Data zawarcia umowy 27.06.2017r.; Nabywca: GLOBAL SANDRA WRÓBLEWSKA Jaźwiny 1B 63-522 Kraszewice; Wartość umowy: 20.388,96 zł


96. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim (strona północna); Data zawarcia umowy 27.06.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 248.541,29 zł


97. Nadzór inwestorski nad robotami w ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim (strona północna); Data zawarcia umowy 28.06.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017 r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 2.460,00zł


98. Przebudowa nawierzchni ulicy Osiedle Leśne w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 30.06.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: BRUKARSTWO-KASPRZAK sp. z o.o., ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski; Wartość umowy: 490.668,29 zł


99. Nadzór inwestorski nad robotami w ulicy Osiedle Leśne w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 30.06.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 4.920,00 zł


100. Przebudowa ulicy Broniewskiego – nawierzchnia z betonu asfaltowego; Data zawarcia umowy 03.07.2017r. Data zakończenia umowy: 31.08.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 84.954,37 zł


101. Udzielenie licencji na korzystanie z usługi NEXT BMS; Data zawarcia umowy 03.07.2017r.; Czas nieograniczony, Wykonawca: ABOUT IT K. Nawrot, ul. Pomowska 26, 62-200 Gniezno; Wartość umowy: 61,50 zł miesiecznie


102. Przebudowa ulicy Nowa Krępa w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Skłodowskiej do ul. Witosa); Data zawarcia umowy 04.07.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 88.297,16 zł


103. Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrowie Wielkopolskim (nawierzchnia brukowa); Data zawarcia umowy 04.07.2017r. Data zakończenia umowy: 11.08.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTRANS Eugeniusz Lasecki, ul. Kołłątaja 24, 62–030 Luboń; Wartość umowy: 65.011,90 zł


104. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Azaliowej oraz budowy kanalizacji deszczowej; Data zawarcia umowy 07.07.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 16.851,00 zł


105. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Jaśminowej oraz budowy kanalizacji deszczowej; Data zawarcia umowy 07.07.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 18.204,00 zł


106. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Morelowej (jezdnia, chodniki) oraz budowy kanalizacji deszczowej; Data zawarcia umowy 07.07.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 23.124,00 zł


107. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ul. Kamiennej (odcinek od ul. Klasztornej do ul. Cichej); Data zawarcia umowy 07.07.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: Marcin Kasałka Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 17.589,00 zł


109. Wykonanie profilowania i wałowania ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 19.07.2017r. Data zakończenia umowy: 30.06.2018r.; Wykonawca: P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak Ul. Sienkiewicza 21 99 – 210 Uniejów; Wartość umowy: 154.980,00 zł


110. Przebudowa naw. ulicy pomiędzy ulicami Dębową i Mahoniową w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Grabowskiej do łącznika); Data zawarcia umowy 25.07.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 275.200,16 zł


111. Nadzór inwestorski nad robotami naw. ulicy pomiędzy ulicami Dębową i Mahoniową w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 25.07.2017 r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot drg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 2.706,00zł


112. Modernizacja nawierzchni chodnika w ulicy Batorego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Bema do ul. Kasprzaka); Data zawarcia umowy 04.08.2017r. Data zakończenia umowy: 30.09.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 22.000,00 zł.


113. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie systemu ITS w ruchu ulicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”; Data zawarcia umowy 04.08.2017r. Data zakończenia umowy: 31.01.2018r.; Wykonawca: SPRINT S.A. o/Warszawa Ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa; Wartość umowy: 847.195,25 zł


114. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Chłopskiej
w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 07.08.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef Kryś,
ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 129.000,00 zł


115. Wsparcie techniczne i opieka serwisowa 37 parkomatów typu Parkeon Strada zamontowanych w SPP w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 16.08.2017 r. Data zakończenia umowy: 16.08.2018 r.; Wykonawca: City Parking Group SA ul. Budowlanych 3 86 – 300 Grudziądz; Wartość umowy: 2.004,90 zł miesięcznie


116. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 30.08.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 239.990,39 zł


117. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej w Ostrowie Wielkopolskim - nadzór inwestorski; Data zawarcia umowy 30.08.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 2.400,00 zł


118. Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Chłopickiego w Ostrowie Wielkopolskim - strona zachodnia (odcinek od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego); Data zawarcia umowy 05.09.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak; Huta 124; 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 145.541,33 zł


119. Umowa najmu części działki w celu zapewnienia pieszej komunikacji publicznej pomiędzy ulicami Partyzancką a Wrocławską; Data zawarcia umowy 06.09.2017r. Data zakończenia umowy: 31.12.2027r.; Wynajmujący: Anna Wachowska, ul. Wolności 38, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 75.000,00 zł netto (7.500,00netto/rok)


120. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski” w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 06.09.2017r. Data zakończenia umowy: 15.12.2017r.; Wykonawca: Marcin Kasałka Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 59.040,00 zł


121. Przebudowa przyłączy deszczowych w ulicy Łąkowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 06.09.2017r. Data zakończenia umowy: 30.09.2017r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 13.925,72 zł


122. Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej (na odcinku od ul. Malinowej do ul. Morelowej) oraz projektu budowy kanalizacji deszczowej; Data zawarcia umowy 06.09.2017r.; Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Marcin Kasałka Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 16.605,00 zł.


123. Budowa ulicy Niskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej); Data zawarcia umowy 06.09.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 447.977,24 zł.


124. Przebudowa ulicy Taczaka w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 06.09.2017 r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017 r.; Wykonawca: PBH MAL-POL J. Kryś Ul. Rawicka 3 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 100.000,00 zł.


125. Przebudowa ulicy Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim – chodnik i zjazdy (odc. od ul. Dwernickiego do ul. Topolowej); Data zawarcia umowy 12.09.2017 r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Brukarstwo Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki, Ul. Mostowa 25, 63-230 Witaszyce; Wartość umowy: 115.995,25 zł.


126. Przebudowa ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Ledóchowskiego); Data zawarcia umowy 13.09.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 472.966,35 zł.


127. Wprowadzenie, uruchomienie i obsługa rozliczania rzeczywistego czasu postoju w SPP w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 28.28.2017r. Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: CITY PARKING GROUP, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz; Wartość umowy: 5% od wartości wpływów z opłat za parkowanie
129. Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach gminnych; Data zawarcia umowy 02.10.2017r. Data zakończenia umowy: 30.11.2017r.; Wykonawca: SMP; Wartość umowy: 18.450,00 zł.


130. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 03.10.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Usługi Budowlano - Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 121.871,67 zł.


131. Nadzór inwestorski - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 03.10.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 1.300,00 zł


132. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rzemieślniczej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 03.10.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: MELIKAN s.c., ul. Długa 40, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 88.617,01 zł.


133. Nadzór inwestorski na budową kanalizacji deszczowej w ulicy Rzemieślniczej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 03.11.2017 r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017 r.; Wykonawca: DAMBOL Budownictwo i Nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski ; Wartość umowy: 700,00zł


134. Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 10.10.2017r. Data zakończenia umowy: 11.12.2017r.; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak; Huta 124; 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 247.869,65 zł


135. Rozbudowa ulicy Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim (chodnik z dopuszczeniem parkowania); Data zawarcia umowy 10.10.2017r. Data zakończenia umowy: 08.12.2017r.; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak; Huta 124; 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 152.207,15 zł


136. Przebudowa nawierzchni ulicy Danysza w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Kujawskiej
w kierunku cmentarza); Data zawarcia umowy 23.10.2017r. Data zakończenia umowy:
22 tygodnie od podpisania umowy; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 164.239,81 zł


137. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Rozbudowa ulicy A. Frycza Modrzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”; Data zawarcia umowy 23.10.2017 r. Data zakończenia umowy: 28.02.2018 r.; Wykonawca: KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 5.600,00 zł


138. Wykonanie koncepcji uporządkowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku i fragmentu ulicy Raszkowskiej; Data zawarcia umowy 23.10.2017 r. Data zakończenia umowy: 7 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: Paulina Walków ONJO, ul. Kolejowa 24b, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 20.000,00 zł


139. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Przechodniej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 25.10.2017r. Data zakończenia umowy: 16 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: ZPHU RA-BRUK Waldemar Goździk, Raczyce ul. Słoneczna 5, 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 100.214,87 zł


140. Nadzór inwestorski nad robotami naw. Jezdni ulicy Przechodniej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 25.10.2017 r. Data zakończenia umowy: 7 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.045,50zł


141.Posiłki regeneracyjne; Data zawarcia umowy 31.10.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca: Bar Lech; Wartość umowy: 9zł/osobę


142. Interwencyjne odśnieżanie ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie objętych stałym utrzymaniem zimowym i usuwanie śniegu; Data zawarcia umowy 31.10.2017r. Data zakończenia umowy: 15.03.2018r.; Wykonawca: MELIKAN s.c., ul.Długa 40, 63–400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 139.104,00 zł


143. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Jodłowej; Data zawarcia umowy 31.10.2017 r. Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 2.706,00


144. Przebudowa ulicy Głowackiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Poniatowskiego do ul. Owsianej) – strona wschodnia; Data zawarcia umowy 07.11.2017r. Data zakończenia umowy: 16 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 141.894,65 zł


145. Wykonanie remontów cząstkowych, napraw nawierzchni bitumicznych dróg w ramach
bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Data zawarcia umowy 07.11.2017r. Data zakończenia umowy: 28.02.2018 r.; Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: ceny jak w przetargu podstawowym.


146. Wykonanie projektu budowlanego remontu i odbudowy stawu w Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 07.11.2017 r. Data zakończenia umowy: 30.12.2017r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe HYDROBUD Włodzimierz Cichowlas, ul. Śmigielskiego 12A/6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 12.000,00 zł


147. Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap II; Data zawarcia umowy 13.11.2017r. Data zakończenia umowy: 8 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak; Huta 124; 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 54.382,35 zł


148. Przebudowa ulicy Modrzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim (etap I); Data zawarcia umowy 14.11.2017r. Data zakończenia umowy: 16 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 138.072,95 zł


149. Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od Zielonej do ul. Osadniczej); Data zawarcia umowy 15.11.2017r. Data zakończenia umowy:
22 tygodnie od podpisania umowy; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak; Huta 124; 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 115.346,88 zł


150. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Północnej
w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 15.11.2017r. Data zakończenia umowy:
22 tygodnie od podpisania umowy; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 154.982,72 zł


151. Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2017/2018; Data zawarcia umowy 15.11.2017r. Data zakończenia umowy: 01.03.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 139.104,00 zł


152. Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2017/2018; Data zawarcia umowy 15.11.2017r. Data zakończenia umowy: 01.03.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 421.580,00 zł


153. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Rzemieślniczej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 21.11.2017 r.; Data zakończenia umowy: 22 tygodnie od podpisania umowy.; Wykonawca: Brukarstwo Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki, Ul. Mostowa 25, 63-230 Witaszyce; Wartość umowy: 199.066,74 zł


154. Przebudowa chodnika w ulicy Rejtana – strona północna w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od przedszkola do ul. Dwernickiego); Data zawarcia umowy 22.11.2017r.; Data zakończenia umowy: 10 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 87.372,74 zł


155. Przebudowa ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Ledóchowskiego – etap II strona wschodnia); Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 12 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 157.601,87 zł


156. Wynajem sztucznej choinki z oświetleniem i dekoracją na jeden sezon wraz z montażem; Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 02.02.2018r.; Wykonawca: Multidekor, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów; Wartość umowy: 61.500,00 zł


157. Wykonanie projektów podziału 8 szt. działek na ul. Łąkowej oraz opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego; Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 17.835,00 zł


158. Wykonanie projektów podziału 4 szt. działek na ul. Morelowej oraz projektu przebudowy słupa energetycznego; Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 9.840,00 zł


159. Wykonanie 1szt. projektu podziału na ul. Skowronkowej; Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca: eMWu Karolak, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.845,00 zł


160. Wykonanie 1szt. projektu podziału na ul. Szczecińskiej; Data zawarcia umowy 23.11.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca KOMPROJEKT Zenobiusz Lewandowski Nadzory Techniczne, Projektowanie, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 1.500,00 zł


161.Przebudowa ulicy Danysza w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Kujawskiej
w kierunku cmentarza – etap II); Data zawarcia umowy 27.11.2017r. Data zakończenia umowy:
26.03.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., z siedzibą ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 63.608,00 zł


162. Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 2018; Data zawarcia umowy 29.11.2017r. Data zakończenia umowy:
01.03.2018r.; Wykonawca: Firma handlowo-usługowa „WIKTOR” Małgorzata Szablewska, Latowice , ul. Środkowa 27, 63-405 Sieroszewice; Wartość umowy: 445.594,50 zł


163.Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Jodłowej; Data zawarcia umowy 06.12.2017r. Data zakończenia umowy: 22 tygodnie od daty zawarcia umowy; Wykonawca: BRUKARSTWO-KASPRZAK Sp. j. ul. D. Cieszyńskiego 10 63-720 Koźmin Wielkopolski; Wartość umowy: 558.419,26 zł


164.Aktualizacja projektu przebudowy chodników na ul.. Osiedle Robotnicze; Data zawarcia umowy 06.12.2017r. Data zakończenia umowy: 22.12.2017r.; Wykonawca: WEBA Beata Rajch, ul. Hiacynta 34, 62-080 Lusówko; Wartość umowy: 6.000,00 zł


165.Dostawa sterowników sygnalizacji świetlnych dla dwóch lokalizacji wraz z wpięciem do systemu ViewIt; Data zawarcia umowy 07.12.2017r. Data zakończenia umowy: 22.12.2017r.; Wykonawca: Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo; Wartość umowy: 133.209,00 zł


166.Montaż listew LED ANTI ZOMBI na skrzyżowaniu ul. Chopina/Wrocławska; Data zawarcia umowy 07.12.2017r. Data zakończenia umowy: 15.12.2017r.; Wykonawca: DUCTUS sp. z o.o.,
ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 44.280,00 zł


167. Wykonanie remontów, napraw nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 08.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski I Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski Ul. Kaliska 38 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 643.566,75 zł


167a. Przebudowa ul. Modrzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim – ETAP II (od km 0+164,00-0+199,40); Data zawarcia umowy 21.12.2017r. Data zakończenia umowy: 20 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 90.924,17 zł


167b. Wykonanie projektu ul. Szczecińskiej; Data zawarcia umowy 21.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca Teresa Lewandowska, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 12.500,00 zł


168. Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 21.12.2017r. Data zakończenia umowy: 22 tygodnie od podpisania umowy; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 441.246,78 zł


168a. Wykonanie 1szt. projektu podziału na ul. Szczecińskiej; Data zawarcia umowy 21.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca Teresa Lewandowska, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 1.500,00 zł


169. Nadzór inwestorski nad robotami naw. Jezdni ulicy Przechodniej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 25.10.2017 r. Data zakończenia umowy: 7 tygodni od podpisania umowy; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.045,50zł


169a. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Modrzewskiego (odc. od ul. Reymonta); Data zawarcia umowy 21.12.2017r. Data zakończenia umowy: 28.02.2018r.; Wykonawca Teresa Lewandowska, ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 5.600,00 zł


170. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim – ścieżka rowerowa na odc. od ul. Zielonej w kierunku ul. Osadniczej; Data zawarcia umowy 27.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 96.354,10 zł


171. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim – ścieżka rowerowa na odc. od ul. Zielonej w kierunku ul. Osadniczej – II etap; Data zawarcia umowy 27.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 93.098,70 zł


172. Utrzymanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 27.12.2017r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 611.798,00 zł


173. Połączenie ulic Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 27.12.2017 r. Data zakończenia umowy: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy; Wykonawca: PHU MAL-POL Józef Kryś, Ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 160.000,00 zł


174. Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Łanowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Przymiejskiej do posesji nr 70); Data zawarcia umowy 27.12.2017 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: PHU MAL-POL Józef Kryś, Ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 167.000,01 zł


175. Rozbudowa połączenia ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Harcerską w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 27.12.2017 r. Data zakończenia umowy: 20 tygodni od dnia podpisania umowy; Wykonawca: PHU MAL-POL Józef Kryś, Ul. Rawicka 3, 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 75.000,00 zł

2018 rok

 1. Dzierżawa placu – ul. Plażowa w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 02.01.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 2952,00 zł/miesiąc


2. Dzierżawa placu – ul. Staroprzygodzka 25 w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 02.01.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne PERZ S.C., ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1353,00 zł/miesiąc


3. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 02.01.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne PERZ S.C., ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 58.443,57 zł


4. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 02.01.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 980,00 zł


5. Wynajem parkingu ul. Partyzancka w Ostrowie Wielkopolskim, Mariusz Walczak; czas nieokreślony; Wartość umowy: 2300,00 zł/miesiąc


6. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ul. Cyprysowej
w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 04.01.2018r. Data zakończenia umowy: 22 tygodnie od podpisania umowy; Wykonawca: Firma Drogowo Budowlana DROMAX Wiesław Bacik Ul. Powstańców Wlkp. 12, 63-500 Ostrzeszów; Wartość umowy: 178.220,67 zł


7. Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 05.01.2018r. Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: KONSORCJUM Zakład Posadzkarsko – Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski, Ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce oraz Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.234.993,06 zł


8. Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Skorupki do ul. Krotoszyńskiej – strona zachodnia); Data zawarcia umowy 11.01.2018r., Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
i Ogólnego KANBRUK sp. z o.o., Ul. Wylotowa 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 86.974,51 zł


9. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gajowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od rowu w kierunku ul. Cichej); Data zawarcia umowy 15.01.2018 r., Data zakończenia umowy:

31.05.2018r.; Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 220.000,96 zł


10. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej w ulicy Gajowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od rowu w kierunku ul. Cichej); Data zawarcia umowy 15.01.2018 r. Data zakończenia umowy: 30.06.2018r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 2.299,90 zł


11. Wydruk z wyklejeniem naklejek informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji zadania pn. Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta; Data zawarcia umowy 23.01.2018 r., Data zakończenia umowy: 30.01.2018r.; Wykonawca: Agencją Reklamy MTW, ul. Gimnazjalna 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 367,33 zł


12. Naprawa i remonty nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego; Data zawarcia umowy 30.01.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, Ul. Sienkiewicza 21, 99 – 210 Uniejów; Wartość umowy: 528.531,00 zł


13. Mobilna płatność SPP; Data zawarcia umowy 30.01.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: mPay S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa; 


14. Kompleksowa koncepcja programowo-przestrzenna uporządkowania struktury oświetlenia użytkowego, dekoracyjnego dla obszaru centrum w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 31.01.2018 r., Data zakończenia umowy: 14 tygodni od zawarcia umowy; Wykonawca: Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna Michał Kaczmarzyk,, Joanna Kaczmarzyk . Partyzantów 5 a/3, 48-300 Nysa; Wartość umowy: 46.740,00 zł


15. Identyfikacja czterech gniazd ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki; Data zawarcia umowy 31.01.2018 r., Data zakończenia umowy: 01.02.2018r. Wykonawca: Paweł Dolata ; Wartość umowy: 440,00 zł


16. Wynajem sztucznej choinki będącej po jednym sezonie ekspoataji z oświetleniem i dekoracją od 03.02.18r. – 01.02.19r.; Data zawarcia umowy: 01.02.18r.; Data zakończenia umowy: 01.02.19r.; Wykonawca: Multidekor, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów; Wartość umowy: 60.270,00 zł


17. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas robó ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Krakowskiej; Data zawarcia umowy 08.02.2018 r., Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków; Wykonawca: MBL Ziąbka, ul. Juliusza Słowackiego 562-800 Kalisz; Wartość umowy: 3.444,00 zł


17. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krakowskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 09.02.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.05.2018r.; Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 280.181,47 zł


18. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej w ulicy Krakowskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 09.02.2018 r.; Data zakończenia umowy: 30.06.2018r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 2.100,00 zł


19. Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 12.02.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 712.434,00 zł


20. Nasadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów oraz kwiatów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 12.02.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 333.272,50 zł


21. Wykonanie aktualizacji wykonanego w 2015r. projektu przebudowy Al. Powstańców Wielkopolskich (na odc. od ul. Kompałły do ul. Paderewskiego); Data zawarcia umowy
12.02.2018 r.; Data zakończenia umowy: 31.03.2018r.; Wykonawca: PMD Paweł Kattner, ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze ; Wartość umowy: 4.920,00 zł


22. Świadczenie usługi administratora bezpieczeństwa informacji; Data zawarcia umowy
12.02.2018 r.; Data zakończenia umowy: czas nieokreślony; Wykonawca: About It – Karol Nawrot, ul. Pomowska 26, 62-200 Gniezno ; Wartość umowy: 700,00 zł/ miesiąc


23. Wykonanie mapy do celów projektowych Al. Powstańców Wielkopolskich (na odc. od ul. Kompałły do ul. Paderewskiego); Data zawarcia umowy 12.02.2018 r.; Data zakończenia umowy: 15.03.2018r.; Wykonawca: Geodezja Maciej Kłakulak, ul. Powstania Listopadowego 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski ; Wartość umowy: 2.500,00 zł


24. Aktualizacja projektu Północnego odcinka ramy komunikacyjnej – ul. Torowej – na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Mazurskiej , w obrębie istniejącego pasa drogowego; Data zawarcia umowy 12.02.2018 r.; Data zakończenia umowy: 20.02.2018r.; Wykonawca: WEBA Beata Rajch, ul. Hiacynta 34, 62-080 Lusówko; Wartość umowy: 17.220,00zł


25. Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 27.02.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Wodkan S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 25.884,00 zł

26. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 12.02.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Dariusz Kostrzewa Ogrodex, ul. Tuwima 3a, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 3.960,00 zł/m-c


27. Zakup koszy ulicznych; Data zawarcia umowy 27.02.2018 r. Data zakończenia umowy:4 tygodnie; Wykonawca: Konstalmet s.c., ul. Strzelecka 13, 47-133 Gąsiorowice; Wartość umowy: 29.508,00 zł


28. Modernizacja chodnika na ulicy Batorego – od ul. Kasprzaka do ul. Traugutta; Data zawarcia umowy: 02.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 30.06.2018r.; Wykonawca: Brukarstwo – Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki, ul. Mostowa 25, 63-230 Witaszyce; Wartość umowy: 20.949,27 zł


29. Przebudowa ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim (zatoki i pasy postojowe oraz chodnik); Data zawarcia umowy: 01.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.07.2018r.; Wykonawca: Brukarstwo Kasprzak sp. z o.o., ul. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski; Wartość umowy: 181.803,82 zł


30. Umowa o dzieło – koncepcja zmiany organizacji ruchu i sterowania ruchem na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Krotoszyńskiej (DK36) oraz ul. Krotoszyńskiej, Al. Słowackiego (DK25), Raszkowskiej (DK25), Browarnej, Dworcowej i Wańkowicza; Data zawarcia umowy: 08.02.2018 r., Data zakończenia umowy: 16.04.2018r.; Wykonawca: Krzysztof Ostrowski; Wartość umowy: 22.140,00 zł


31. Konserwacja i eksploatacja infrastruktury oświetleniowej; Data zawarcia umowy: 01.02.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Biuro projektowo-wykonawcze „Elektra: Agata Strzelczak; Wartość umowy: 40.000,00 zł


32. Inwentaryzacje drzew w pasach drogowych dróg miejskich w zakresie strefy ochrony konserwatorskiej miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy: 30.04.2018 r., Wykonawca: Silva-expert Rafał Miklas, Krzyżówki 47a, 62-840 Koźminek; Wartość umowy: 18.429,12 zł


33. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Młodzieżowej w Ostrowie Wielkopolskim Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.10.2018r.; Wykonawca: Espeja Biuro Projektowe, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 13.530,00 zł


34. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, Ul. Sienkiewicza 21, 99 – 210 Uniejów; Wartość umowy: 1.787.190,00 zł


35. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Zielonej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.09.2018r.; Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62 – 510 Konin; Wartość umowy: 13.530,00 zł


36. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Niemena w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.10.2018r.; Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62 – 510 Konin; Wartość umowy: 12.300,00 zł


37. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.09.2018r.; Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62 – 510 Konin; Wartość umowy: 9.840,00zł


38. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ciągu ulic pomiędzy ul. Jasną, ul. Puślińską, ul. Ks J. Popiełuszki, ul. PCK w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.08.2018r.; Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, Ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 15.498,00 zł


39. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. 60 Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.10.2018r.; Wykonawca: Paweł Urbański, Ul. Bartosza 32A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 13.530,00 zł


40. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Dembińskiego w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.07.2018r.; Wykonawca: Paweł Urbański, Ul. Bartosza 32A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 9.840,00 zł


41. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Sempołowskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 05.10.2018r.; Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 14.391,00 zł


42. Wykonania robót budowalnych w formule zaprojektuj-wybuduj polegających na zaprojektowaniu  budowie drogi dla rowerów w ciągu ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą”; Data zawarcia umowy: 12.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 184.489,70 zł


43. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ściegiennego w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 14.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: MELIKAN s.c., Ul. Długa 40, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 92.200,76 zł


44. Nadzór inwestorski nad przebudową kanalizacji deszczowej na ulicy Ściegiennego w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 14.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Dambol budownictwo i nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 630,00 zł


45. Przebudowa ulicy Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Siewnej); Data zawarcia umowy: 14.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Zakład Posadzkarsko – Brukarski I Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski, ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 715.723,42 zł


46. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 16.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 585.947,30 zł


47. Bieżące utrzymanie urządzeń na terenie zieleni miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 16.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 234.254,80 zł


48. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej ul. Mylnej i Zębcowskiej od mostu przy ul. Mylnej do ronda przy ul. Zębcowskiej i Budowlanych; Data zawarcia umowy: 16.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 15.07.2018r.; Wykonawca: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62 – 510 Konin; Wartość umowy: 7.380,00zł


49. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 22.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.07.2018r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne Perz S,C, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 58.129,43 zł


50. Wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 22.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 11.04.2018r.; Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 3.690,00 zł


51. Przebudowa ulicy Zielnej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 29.03.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef Kryś, ul. Rawicka 3, 63 – 700 Krotoszyn; Wartość umowy: 499.999,99 zł


52. Wykonanie modułów systemu informacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 06.04.2018 r., Data zakończenia umowy:Wykonawca: UTAL Sp. z o. o.
Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica; 


53. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wołyńskiej
w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 16.04.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL Józef Kryś, ul. Rawicka 3, 63 – 700 Krotoszyn; Wartość umowy: 219.000,00zł


54. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 16.04.2018 r.; Data zakończenia umowy: 30.09.2018r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 900,00 zł


55. Udzielenie licencji na korzystanie z systemu BIPLO wraz z wdrożeniem i prowadzeniem podmiotowej strony Biuletyn Informacji Publicznej; Wykonawca: LOGNET sp. z o.o., ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz; Wartość umowy: 220zl netto/m-c; 5000,00 zł netto jednorazowo za wdrożenie systemu


56. Dostawa i montaż samoobsługowych punktów napraw rowerów w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą”; Data zawarcia umowy 27.04.2018 r.; Data zakończenia umowy: 30.09.2018r.; Wykonawca: IBOMBO Janusz Kubasik, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno; Wartość umowy: 35.725,35 zł


58. Przebudowa ulicy Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim – chodnik strona zachodnia na odcinku od ul. Ledóchowskiego do ul. Jankowskiego; Data zawarcia umowy: 09.05.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: ZPHU RA-BRUK Waldemar Goździk Raczyce ul. Słoneczna 5 63 – 430 Odolanów; Wartość umowy: 94.041,59zł


59. Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim – chodnik strona zachodnia na odcinku od ul. Ledóchowskiego do ul. Jankowskiego; Data zawarcia umowy 09.05.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.10.18r.; Wykonawca: Techniczna obsługa drogownictwa Ot dróg inż. Czesław Gruchot, ul. Strzelecka 98b/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 984,00zł


60. Projekt instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt instrukcji i zakresie działania składnicy akt. Data zawarcia umowy 09.05.2018 r.; Wykonawca: Dorota Lisiak; Wartość umowy: 1.450,00zł


61. Administrator systemu About Karol Nowrot; Wartość umowy: 200,00zł/miesięcznie


62. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy: 22.05.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.07.2018r.; Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne Perz S,C, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 128.991,63 zł


63. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 22.05.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Artur Talaga, Sobótka; Wartość umowy: 1.490,00 zł


64. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap I; Data zawarcia umowy 22.05.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 281.805,09 zł


65. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 22.05.2018 r.; Data zakończenia umowy: 31.08.2018r.; Wykonawca: DAMBOL Budownictwo i Nadzory Damian Bolach, ul. Zamenhofa 13/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.900,00zł


66. Konserwacja trawników na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 29.05.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp.
z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.244.962,60 zł


67. Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Jarzębinowej (na odcinku od pos. Nr 103/ do ul. Kolektorowej); Data zawarcia umowy: 29.05.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 8.610,00 zł


68. Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Grodzieńskiej
w Ostrowie Wielkopolskim – etap I; Data zawarcia umowy 12.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Brukarstwo i Handle Włodzimierz Kasprzak Ul. Klasztorna 21 63 – 720 Koźmin Wielkopolski; Wartość umowy: 440.143,27 zł


69. Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Ostrowie Wielkopolskim – chodnik od ul. Waryńskiego do posesji nr 23 (strona wschodnia); Data zawarcia umowy 12.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2018r.; Wykonawca: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów; Wartość umowy: 99.044,42 zł


70. Przebudowa ulicy Torowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap I; Data zawarcia umowy 13.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 30.11.2018r.; Wykonawca: KONSORCJUM Zakład Posadzkarsko – Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski Sp.j., Ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Usługi Budowlano – Kanalizacyjne, BUDOKAN Czesław Gwizdek, Ul. Sempołowskiej 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 972.794,32 zł


71. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, dotyczących realizowanego projektu pn. ,,Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz
z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”; Data zawarcia umowy 14.06.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.07.2018r.; Wykonawca: Agencja Reklamy MTW, ul. Gimnazjalna 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wartość umowy: 1.984,24 zł.


72. Wykonanie prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco-dokumentacyjnym podczas budowy kanału deszczowego i nawierzchni jezdni na ul. Olsztyńskiej; Data zawarcia umowy 14.06.2018 r.; Data zakończenia umowy: do czasu przyjęcia sprawozdania; Wykonawca: MBL Leszek Ziąbka Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, ul. Juliusza Słowackiego 5, 62-800 Kalisz; Wartość umowy: 615,00 zł.


73. Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową w Ostrowie Wielkopolskim; Data zawarcia umowy 18.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Gembiak-Mikstacki sp. j.; ul. Transportowa 3; 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 564.040,14 zł


74. Przebudowa nawierzchni ul. Al. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim (od ul Paderewskiego w kierunku ul. Kompałły – etap I); Data zawarcia umowy: 18.06.2018 r., Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Szablewski Sp. J., ul. Kaliska 38 A, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Wartość umowy: 398.613,17 zł


75. Nasadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Data zawarcia umowy 22.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.12.2018r.; Wykonawca: Miejski Zakład Zieleni sp. z o.o., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski; 


76. Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Łakowej w kierunku ul. Makowej); Data zawarcia umowy 25.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 31.10.2018r.; Wykonawca: Gembiak-Mikstacki sp. j.; ul. Transportowa 3; 63-700 Krotoszyn; Wartość umowy: 386.897,66 zł


77. Dostawa i sprzedaż paliwa „ON” „PB95”; Data zawarcia umowy 25.06.2018 r; Wykonawca: ORLEN


78. Wykonanie wraz z montażem desek ławkowych z drewna olchowego na terenie Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolski, Data zawarcia umowy 29.06.2018 r. Data zakończenia umowy: 28.09.2018r.; Wykonawca: Zakład Usług Stolarskich Bolesław Porada Krzemionka 1 Godziesze Wielkie; Wartość umowy: 33.210,00 zł

                                                                                


Opublikował: Joanna Tomaszewska
Publikacja dnia: 25.09.2018
Podpisał: Joanna Tomaszewska
Dokument z dnia: 10.02.2016
Dokument oglądany razy: 1576
4.10.2018 // bip.mzd.osw.pl